Golfbanen

En golfbane har vanligvis 18 hull, og Preikestolen golf har valgt å holde oss til denne standarden. Det er plasseringen som gjør en bane utfordrende og her har vi virkelig lagt inn de beste utfordringene takket være vår spennende geografi.

Ut fra utslagssted

Målet med en golfrunde er å komme seg igjennom banen med færrest mulige slag. Man begynner fra et utslagssted som er et spesielt sted utformet for å sikre den beste mulige begynnelsen på runden.

Herfra slår man ballen mot det nærmeste hullet, markert med et flagg. På veien mot hullet så er det flere utfordringer, i form av sandgroper, trær i kanten av bane og lignende.

Det er heller ikke vindstille så man kan risikere at vinden tar ballen. Ballen er forholdsvis lett for å kunne nå langt med få slag, men dette kna også være en ulempe når vinden får tak.

Putting greenen

Rundt hullet, rundt flagget så er det lagt opp et område med finpreparert gress. Denne plassen er for å putte, altså slå det siste slaget for å nå hullet. Til forskjell fra de resten av banen så krever dette området presisjon. Her må man ha fullstendig kontroll på ballen så den havner akkurat der man ønsker.

Det er mange som blir overrasket over hvor mange slag man kan kaste bort på dette lille gresstykket.

Gjennom hele banen

Alle hullene på en golfbane er nummerert og man må følge rekkefølgen. Så hull nummer 1 skal etterfølges av hull nummer 2, så hull nummer 3 og slik fortsetter det.

For hvert hull så har man et utslagssted, en putting green og en rekke hindringer slik som sandgroper og vannhull. Så på mange måter kan man si at en golfbane består av en stor bane, fylt med flere mindre baner representert av området rundt hvert hull.

Konkurransegolf

Det er flere måter å drive med konkurranse golf på. Man kan ha konkurranser mellom enkelt individer og man kan ha lagkonkurranser.

De fleste er vant til å tenke på individuelle spillere når de ser på konkurransegolf, men det er faktisk like vanlig å ha et lag bestående av to eller flere. Et lag har den fordelen at man kan dekke opp for svakere medlemmer og ikke minst, det er en sosial aktivitet.

Poengberegning

Det er to forskjellige poengberegninger. Enten har man slagspill som på engelsk kalles stroke play eller man kan ha matchspill (match play). Forskjellen ligger i hvordan man teller slagene og dermed poengene.

I slagspill så teller man alle slagene i hele runden eller turneringen. Når siste hull er tatt så teller man opp antall slag og sammenligner dette med de andre spillerens antall slag. Den som har færrest slag utropes som vinner.

I matchspill så fokuserer man på hvert hull og området rundt dette. Man teller så antall slag frem mot dette hullet. Den som når hullet med færrest mulige slag, vinner det hullet. Den som har vunnet flest hull i løpet av omgangen eller turneringen, vinner hele.