Litt om golf

De aller fleste som kommer til oss kjenner godt til golf. Vi vil likevel få benytte muligheten til å fortelle litt om denne sporten som vi elsker.

Golfens utvikling

Man antar at golf oppstod i Skottland, et karrig med overraskende flatt landskap hvor man kunne slå en ball langt. De første ballene var nok større enn de man har i dag og man hadde golfkøller som lot dem slå lange baller med stor kraft.

Fra å være en idrett som ble spilt i Skottland så utviklet dette seg til å bli en sport som tiltrakk seg de rike, overklassen. I mange år beholdt sporten denne posisjonen, spesielt fordi sport krever spesielt bearbeidede baner. For å kunne få spille på en golfbane har det tradisjonelt sett vært obligatorisk med medlemskap i golfklubben.

Golfklubbens i sentrum for en overklasse kultur

Ettersom golfbaner er dyre å vedlikeholde, så ble prisen for medlemskap høy. Dette gjorde at det ble de privilegerte få som fikk muligheten til å bli medlem. De rike og privilegerte ønsket også mer enn bare å spille golf. De ønsket å ha sted hvor de kunne se og bli sett.

Så rundt golfbanene dukket det opp restauranter, klubbhus og mye mer. For mange av de rike og berømte så var det å tilhøre en slik klubb nærmest obligatorisk. De var gjerne par som var medlemmer og mannen var ofte den meste aktive på golfbanen.

Kvinnene samlet seg på restauranten og i lokalene. Her drakk de te, spiste middag, ble sett og så andre og ikke minst, de tilhørte eliten.

Overklassen svekkes

Over tid så har samfunnet forandre seg. Vi har ikke lenger en klar overklasse og grensene mellom arbeiderklassen og overklassen er blitt mindre. Dette har gjort at mange sportsgrener og andre aktiviteter som før var forbeholdt overklassen nå er blitt allemannseie.

Dette inkluderer golf. Flere har private aktører har valgt å satse på golf og nye golfbaner har blitt anlagt så det er flere valgmuligheter. Dette har sikre at mange flere har hatt muligheten til å melde seg inn i golfklubber, noe som er fremdeles et krav for å kunne spille.

Prisen på medlemskap har sunket og man har fått en helt annen kultur rundt golf. Dette, mer enn noe annet, har sikret at golf nå er blitt allemannseie.

Kunnskap om spillet

En annen viktig årsak til at spillere må være medlem i en klubb er at man må sikre at de har nok kunnskap til å spille. Selv om golf ser enkelt ut, så er det fremdeles viktige regler man må forholde seg til.

Det er også viktig at spillerne kan slå ballen, ikke ødelegger plenen når de spiller og forhold seg til skikk og bruk som gjelder for golfspill. I noen klubber må man ta et sertifikat før man får lov å spille på banen. Dette for å sikre at man ikke skaper problemer for seg selv, for andre eller for klubben.